ชื่อย่อหุ้น : SMT

6.15 THB
เปลี่ยนแปลง
+0.10
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
3,297,800
ช่วงราคาระหว่างวัน
6.05 - 6.20
% เปลี่ยนแปลง:
+1.65
มูลค่าการซื้อขาย (พันบาท)
20,215
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์:
2.48 - 7.50

ปรับปรุงเมื่อ: 07 ธันวาคม 2564 (16:35)


Chart Type