ชื่อย่อหุ้น : SMT

4.84 THB
เปลี่ยนแปลง
-0.04
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
1,432,520
ช่วงราคาระหว่างวัน
4.82 - 4.90
% เปลี่ยนแปลง:
-0.82
มูลค่าการซื้อขาย (พันบาท)
6,956
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์:
3.80 - 7.00

ปรับปรุงเมื่อ: 11 สิงหาคม 2565 (16:38)


Chart Type